o Specbike                    Regulamin                    cennik                                        kontakt          


 

 

SPECBIKE

Rower - rowery może wypożyczać osoba pełnoletnia z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport), sprzęt udostępniamy za pozostawieniem dokumentu lub kaucji w wysokości 1400 - 2000zł od roweru.

Dokument/kaucja na czas wypożyczenia pozostaje w firmie SpecBike. Wymagana jest również akceptacja regulaminu potwierdzona własnoręcznym podpisem.
Wypożyczając rower Klient przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie jego użytkowania od momentu podpisania umowy do zwrotu roweru. W przypadku zepsucia, uszkodzenia lub kradzieży roweru klient zobowiązany jest pokryć powstałe szkody.

Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania rowerów przez klienta.
Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażen powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonych rowerów.

 

 

© SpecBike 2007-2011 created by StudioPictures